Gizlilik Politikası

Dilokulumalta.com Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

1. Web Sitesi Kullanımı ve Gizlilik Sözleşmesi

Dilokulumalta.com web sitesi Malta dil okullarının “Resmi Türkiye Temsilcisidir”. Bu web sitesi Malta ve Malta dil okulları hakkında kullanıcılarına Malta’da yurtdışı eğitim konusunda tecrübelerini ve bilgilerini aktararak detaylı bilgiler sunar. Bu web sitesi, ziyaretçilerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeleri için size ve talep edilen hizmete dayalı olarak kişisel veriler talep edebilir. Bu verilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politika”sında belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtası ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

2. Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

Dilokulumalta.com web sitesini ziyaret eden ve/veya bilgi isteyenlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla isim, soy isim, yaş, e-posta, gidiş tarihi gibi kişisel bilgilerinizi sizlerden talep eder.

Toplanan bu kişisel veriler, talep edilen bilgilendirmeyi doğru yapabilmek ve Dilokulumalta.com bünyesinde istatistiki veri elde ederek kurum çalışmalarını geliştirmek için kullanılmaktadır. Toplanan istatistiki veriler (yaş, cinsiyet, e-posta, eğitim durumu, meslek v.b. gibi bilgiler) dönemsel kampanyalarda, e-bülten çalışmalarında, istenmeyen e-postaların iletilmemesi amacıyla kullanılmaktadır.

Dilokulumalta.com sunduğu Malta Yurtdışı Eğitim hizmetinden faydalanmak isteyen müşterileri ile ayrı bir sözleşme yapar ve detaylı kişisel bilgiler edinir. Bu bilgiler, müşterinin uçak bileti, resmi vize başvurusu, dil okulu kaydı, seyahat sigortası, ilgili konsolosluklarda müşteri adına vize başvurusu yapmaya, vize başvurusu sonucunda pasaportunu teslim almaya v.b. gibi işlemlerde Müşteriye fayda sağlamak için kullanılır.

3. Bilgilerin Üçüncü (3.) Taraflara iletilmesi

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Dilokulumalta.com hiçbir şekilde müşterilerinin bilgilerini talep ettikleri bilgi ve sözleşme dışında kullanmaz.

4. Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Dilokulumalta.com Kanun hükmünce olan haklarınızın bilincindedir ve saygılıdır.

5. Dış bağlantı linkleri (3. Kişilere ait web sitelerine verilen linkler)

Dilokulumalta.com, kullanıcılarına faydalı bilgiler sunmak amacı ile bazı 3. Kişilere ait web sitelerine link verebilmektedir. Web sitemiz üzerindeki bağlantılar aracılığı ile ulaşacağınız web sitelerinin gizlilik ilkeleri veya kullanım şartları için garanti vermez.

Detaylı bilgi için "Telefonunuzu Bırakın" Sizi Arayalım!

Hemen Bilgi İste!